VEHT

Teachers

Dr. Naran Murji Dubariya - M.A. (Goldmedalist) B.Ed., Ph.D.,GSET

Shree Vani Vinayak Arts and Commerce College, Shree Levapatidar Boarding

Mr. Vasta Dharamshi Gothi - B.A.B.Ed.(Hindi)

Government Secondary School -Vondh

Mr. Babu Gela Mor - PTC, M.A.

Malisaravandh primary school, Bhimasar Ta. Rapar Kutch

Ms.Moghi Parbat Bera - SSC PTC

Rapar Kanya School, Athamda Naka, Rapar

Mr. Hari Parbat Ravariya - PTC MA

Maheshnagar Prathmik School, Mundra

Mr. Samji Dhanji Jatrara - B A B ed

Sai Primary School, Taluka Rapar

Mr. Umesh Vaghji Vaid - BA

Shree Levapatidar Boarding sanchalit "Shree Sarasavati Vidhyalay Bhachau'"

Ms. Gayatri Devji Gothi - B Com

Shree Levapatidar Boarding sanchalit "Shree Sarasavati Vidhyalay Bhachau'"

Comming Soon

Notebook Distribution 2022